אילה פרידמן שיעור 1.jpeg

סיפור משפחתי

סדרה חודשית עם ד"ר איילה פרידמן

במוצאי שבת 

בבית כנסת אהבת איתן, אולם הספורט בית ספר מורשת זבולון

ביאליק 50 גבעת שמואל

נתבונן בסיפורים מהתנ"ך שמתחילים במשפחה אחת ומשקפים תופעה רוחנית וחברתית רחבה