top of page
אילה פרידמן.jpeg

סיפור משפחתי

סדרה חודשית עם ד"ר איילה פרידמן

במוצאי שבת 

בבית כנסת שירת אהרן, הזיתים פינת ביאליק גבעת שמואל 

נתבונן בסיפורים מהתנ"ך שמתחילים במשפחה אחת ומשקפים תופעה רוחנית וחברתית רחבה

bottom of page