פעמיים כי טוב נובמבר.jpeg

פעמיים כי טוב- לימוד בוקר

תאריך פתיחה: 2.11.21

7 מפגשים בימי שלישי פעם בשבועיים

 קורס בודד: 180 ש"ח

שני הקורסים: 300 ש"ח

 

 

טופס רישום