גאולה וגלידה תשפא.jpeg

גאולה וגלידה תשפא
לימוד לנערות בתשעת הימים