top of page

מתחילות מבראשית

ימי רביעי פעם בשבועיים בשעה 20:30 בזום

עיון במדרשי בראשית רבה

עם הרד"ר תמר מאיר 

ההצטרפות לשיעור באמצעות הצטרפות לקבוצת ווצאפ שקטה שבה מועלה הקישור לזום 

להצטרפות לקבוצה לחצי כאן 

bottom of page