top of page

זוגיות במשבר בספר בראשית

7 מפגשי זום עם ד"ר תמר ורדיגר
ימי ראשון בשעה 20:00 החל מ 6.11 

לכל האחד מהזוגות בספר בראשית היתה מערכת יחסים שונה. נעמוד על מערכות היחסים השונות

ונבחן מה קרה לזוגיות בשעת משבר: אילו משברים בחיים הביאו למשבר בזוגיות וכיצד התמודדו בני זוג עם משבר בזוגיות.

הלימוד יתמקד בפשט הכתובים, בקריאה קשובה ובמפגש רענן עם הסיפורים המוכרים.

150 ש"ח לסדרה כולה. 25 ש"ח למפגש בודד

תמי ורדיגר - תמונה.jpg

על המרצה

 ד"ר תמר ורדיגר למדה תנ"ך (תואר ראשון) במכללה ירושלים לבנות וספרות כללית (תואר שני ושלישי) באוניברסיטת תל-אביב, לימדה באוניברסיטת תל-אביב ובכמה מכללות, מחברת הספר "בראשית ציפייה – תהליך הקריאה וייסוד האידיאולוגיה המקראית", כיום מרצה במכללת אפרתה

bottom of page