top of page

תורה, אדם, חברה- 

מלימוד לעשיה

סדרה של ארבעה מפגשים של התבוננות

בסוגיות אקטואליות ביהדות,.

המפגשים פתוחים לגברים ולנשים וללא עלות

פלאייר - תורה אדם חברה.jpg
bottom of page