top of page

עיון בתפילת עמידה

מחיר

ללא תשלום

מתי?

מוצאי שבת פעם בשבועיים בשעה 21:00

להרשמה
עיון בתפילת עמידה

הר' עירית הלוי

הרבנית עירית הלוי הייתה ראש מדרשת "נגה" – מדרשה תורנית לבנות לאחר תיכון. כמו כן יזמה, כתבה וניהלה תכנית העשרה לבתי ספר בנושא היסטוריה וזהות. לעירית תואר ראשון במשפטים מן האוניברסיטה העברית ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, ובעבר התמחתה בנושא מזונות ילדים ומשפט עברי. היא בוגרת של בתי מדרש נשיים, בתכניות מגוונות של לימוד תורה לשמה. היא בעלת הכשרה להנחיית קבוצות, והנחתה קבוצות לימוד משותפות לדתיים וחילונים.

מה לומדות?

בשיעור נעיין בברכות תפילת עמידה, כל שיעור מתמקד בברכה אחת ונותן את הרקע לכתיבתה ובכוונות הטמונות בה

bottom of page