top of page

טופס רישום

דורשות בית - עם בית מדרש אלול

  קהילה לומדת של נשים דתיות, מסורתיות וחילוניות

תאריך פתיחה: 5.12 

ימי שלישי פעם בשבועיים, 20:00-22:15

בספריה העירונית גבעת שמואל

המושג "בית" מרובה משמעויות ופרשנויות, הוא יכול להיות מבנה פיזי ובה בעת, מבנה חברתי, תרבותי, כלכלי ונפשי, ממנו ניתן ללמוד על ערכי יסוד של החברה האנושית.

ביהדות המושג "בית" מקבל חשיבות מרובה, הבאה לידי ביטוי בקישור בין "בית" ל"חכמה" בעת בניית בית, הקמת משפחה, צבירת קניין ובעיקר בייחוס בית לאלהים "בית הבחירה", "בית המקדש".
במהלך המפגשים נדון בשאלות על הבית הפיזי והמטאפורי, בתמורות שחלו במושג זה במהלך השנים וננסה לשרטט את "קווי המתאר" של ה"בתים" העכשוויים בחברה הישראלית ובמיוחד לאור אירועי התקופה. 

המפגשים בהנחיית ד"ר עליזה פרנקל

עלות: 600 ש"ח לכל מפגשי הסדרה 

 

 

bottom of page